Všeobecná situácia:

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a väčšina ciest I. triedy je zjazdná a prejazdná.  Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Kompa Záhorská Ves – Angern premáva a most Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený.

Kompa vo Vojke premáva podľa prevádzkového poriadku.

Aktuálne informácie:

Následky dopravnej nehôd odstraňujú v Martine, na začiatku obchvatu, v smere z Vrútok, pri prejazde tam rátajte so zdržaním .

So zhustenou premávkou rátajte na vjazde do Ružomberka, v smere z Ivachnovej.

Cestári dnes pracujú:

V oboch úsekoch zvýšte opatrnosť.

Za Hniezdnym, v smere do Starej Ľubovne sa presúva cyklistický pelotón. Pri prejazde tam zvýšte opatrnosť.

Stellacentrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť aj:

Mobilné radary:

Dopravné obmedzenia:

Bratislava

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Valašská ulica  - Západný rad v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Bratislava, most Lafranconi

Pre geodetické merania bude v čase od 23:00 h 02.09.2017 do 03.09.2017 04:00 h uzatvorený ľavý jazdný pás na moste Lafranconi v Bratislave. Premávka bude presmerovaná do vedľajšieho jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne pre každý smer.

Trnava

Pre rekonštrukciu je uzatvorená Halenárska ulica v Trnave, v úseku od križovatky ulíc Veselá a Halenárska po križovatku ulíc Dolné Bašty a Halenárska Obchádzka je vedená po Uliciach Paulínska a Dolnopotočná.

Dolná Súča

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1882 v obci Dolná Súča. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Levice

Pre podujatie MOVEMENT festival pohybovej kultúry 2017 bude 02.09.2017 od 07:00 h do 20:00 h uzatvorené Námestie hrdinov v Leviciach, v úseku križovatky pri hoteli ASTRUM po križovatku pri hoteli LEV. Obmedzenie bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka povedie po uliciach Kálmana Kittenbergera, Sv. Michala. Záhradná, Mlynská, Námestie E. M. Šoltésovej a Československej armády.

Moča

Pre obecné slávnosti bude od 16:00 h 02.09.2017 do 02:00 h 03.09.2017 uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v obci Moča v okrese Komárno, v úseku od Hlavnej po Školskú ulicu. Obmedzenie bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka povedie po ceste II. triedy č. 588.

Staškov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Staškove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Tatry Tour

Pre cyklistické preteky Tatry Tour rátajte 02.09.2017 od 10:00 h do 16:00 h s dopravnými obmedzeniami na ceste II. triedy č. 537 v úseku Podbanské – Liptovský Hrádok a ceste II. triedy č. 584 v úseku Liptovský Mikuláš – Huty.

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Spišská Nová Ves

Z dôvodu organizovania podujatia Dni cyklistiky na Spiši 2017 rátajte 02.09.2017 od 14:00 hod do 17:30 hod. s dopravnými obmedzeniami na ceste č. II. triedy č. 533 v úseku Novoveská Huta - Grajnár – Hnilčík a 03.09.2017 od 8:00 hod. do 13:30 hod. bude uzatvorená Letná ulica v Spišskej Novej Vsi, v úseku od križovatky s Kollárovou po križovatku so Školskou ulicou. Obchádzka bude vedená po uliciach Gorkého, Rázusova, Mlynská, Slovenská, Hviezdoslavova, Odborárov, Starosaská a Školská a vyznačená dočasným dopravným značením.