Všeobecná situácia:

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a väčšina ciest I. triedy je zjazdná a prejazdná. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Kompa Záhorská Ves – Angern premáva a most Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený.

Kompa vo Vojke premáva podľa prevádzkového poriadku.

Aktuálne informácie:

Následky dopravných nehôd odstraňujú:

Cestné kontroly sa nachádzajú:

Stellacentrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť aj:Dopravné obmedzenia:

Bratislava – Petržalka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Panónska cesta, v úseku od City University po priechod pre chodcov pri daňovom úrade, v smere do centra. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Ostrov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1257 v obci Ostrov v okrese Piešťany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Zamarovce – Skalka nad Váhom

Pre púť bude od 22.07.2017 17:00 h do 23.07.2017 01:00 h a 23.07.2017 od 07:00 h do 15:00 h uzatvorená cesta II. triedy č. 507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom. Obchádzka je možná cez Hrabovku.

Omšenie

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1893 v obci Omšenie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Šurany – Úľany nad Žitavou

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580  v úseku Šurany - Štrková – Úľany nad Žitavou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Staškov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Staškove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Strečno

Pre sanáciu skalného brala  bude v dňoch 24. – 25. júna 2017 v čase od soboty 08:00 hod. do nedele 16:00 hod. v oboch smeroch uzatvorená cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom. V smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska. Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t vedie cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúčame žilinskému kraju  úplne vyhnúť a použiť obchádzku po rýchlostnej ceste R1, cez Banskú Bystricu, Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.

R1 Banská Bystrica – Žiar nad Hronom, R2 Zvolen - Budča

Pre údržbu vozovky, vrátane realizácie pokládky emulzného mikrokoberca je uzatvorený ľavý jazdný pruh na rýchlostnej ceste R1, medzi 156. a 155. km, medzi 150. a 148. km, medzi 132. a 131. km a jazdný pás medzi 161. a 160. km, v smere z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom, ľavý jazdný pruh medzi 128. a 129. km, v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a ľavý jazdný pruh na rýchlostnej cesta R2, medzi 233. a 231. km, v smere zo Zvolena do Budče.  Obmedzenia sú vyznačené dopravným značením.

Obišovce – Ruské Pekľany

Z dôvodu stavebných prác je na ceste III. triedy č. 3460 za Obišovcami, v smere do obce Ruské Pekľany obmedzená doprava s čiastočným uzatváraním jedného jazdného pruhu a v prípade potreby uzatváraná cesta na interval maximálne 15 minút. Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným dopravným značením a regulovaním dopravy. 

Krásna Lúka

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3171 v Krásnej Lúke okrese Sabinov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.